Cookie- & Privacybeleid

Flexland hecht er veel belang aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die overeenstemt met de privacywetgeving, en met GDPR in het bijzonder. Dit privacybeleid werd aangepast op bovenvermelde datum.

Dit privacybeleid legt uit waarom wij informatie verzamelen over u als individu bij het gebruiken en bezoeken van onze websites en hoe wij daarmee omgaan. Alle informatie die wij over u verzamelen tijdens uw bezoek aan of gebruik van onze websites zal worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid en zal enkel worden gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Toepasselijke wetgeving

Het beleid van Flexland voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is strikt in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België, Nederland en in de Europese Unie.

Het huidige beleid zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en elke controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met dit privacybeleid of de overtreding daarvan definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van NAI, door een of meer arbiters in overeenstemming met dit reglement. De zetel van de arbitrage is Rotterdam. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels.

Beheer van de Flexland websites

de Flexland website met al hun subdomeinen worden beheerd door

 • Flexland, Minervum 7097, 4817 ZK Breda, Nederland.

hierna verder genoemd als “de Flexland website”.

Welke persoonlijke gegevens worden door Flexland verzameld en waarvoor worden deze gebruikt ?

Informatie die u aanlevert :

Als gebruiker van de Flexland website kan u een account aanmaken of informatie opvragen door een formulier in te vullen waarmee u uitdrukkelijk erkent dat wij de bezorgde persoonlijke informatie mogen gebruiken om u te identificeren. Daarbij kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u opslaan:

 • Uw contactgegevens (naam, functie omschrijving, m/v, aanspreektitel, email adres, verzend informatie zoals leverings- & facturatieadressen.
 • Demografische gegevens, de bedrijfsnaam, het soort bedrijf waarvoor u actief bent, en dergelijke meer.
 • Betalings gerelateerde informatie zoals uw creditcard nummer, vervaldatum, het kaarttype en het factuuradres van uw creditcard.

Gevoelige informatie

Flexland verzamelt geen gevoelige informatie (zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid) van Gebruikers. Flexland zal, waar nodig, de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer zulke informatie toch gevraagd zou worden.

Informatie die automatisch wordt verzameld:

Net als vele andere websites, verzamelen de Flexland websites automatisch bepaalde technische informatie met betrekking tot haar gebruikers, zoals het Internet Protocol adres (IP adres) van de computer van de gebruiker, het IP-adres van de internet service provider, de datum en tijd waarop de gebruiker gebruik maakt van de Flexland websites, het internet adres van de websites vanwaar de gebruiker doorlinkt naar de Flexland websites, het operating systeem gebruikt door de gebruiker, de pagina’s op de Flexland websites die door de gebruiker worden bezocht, de duur hoelang de gebruiker een pagina bezoekt en de informatie die op de Flexland websites geplaatst wordt of gedownload wordt vanaf de Flexland websites. Deze technische informatie wordt gebruikt om de Flexland websites te laten functioneren, voor systeem- administratieve toepassingen en om de Flexland websites te verbeteren. Deze technische informatie kan beschikbaar gesteld worden aan derden en permanent gearchiveerd worden voor toekomstig gebruik.

Waarvoor kunnen uw persoonlijke gegevens NIET worden gebruikt ?

Flexland verkoopt of verhuurt uw persoonlijke informatie niet aan derden voor marketing doeleinden. We delen deze informatie wel met derden om uw opdrachten uit te voeren, bv. een pakjesdienst zal van Flexland uw adresgegevens bekomen zodat hij uw bestelling op uw adres kan afleveren. Deze derden bewaren en delen uw persoonlijke informatie niet, behalve om de gevraagde diensten te realiseren. Zij zijn bovendien gebonden aan een confidentialiteitsovereenkomst waardoor het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie beperkt wordt.

Het cookie-beleid van Flexland

Flexland hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en aan een optimaal gebruiksgemak op onze Website. We houden eraan u goed te informeren over de cookies die we gebruiken op deze website. Transparantie geeft vertrouwen! Wat zijn cookies? Wat doen ze precies? En wat niet? Hoe kunt u ze verwijderen? U leest het allemaal hieronder.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig gegevensbestand dat samen met de pagina’s van deze Website wordt verzonden. Daarna kan het door uw browser opgeslagen worden op de harde schijf van uw pc of op uw tablet of smartphone.

Waarvoor dienen cookies?
Via cookies kan onze Website u herkennen. De Website leert uw voorkeuren kennen en past zich automatisch aan uw wensen aan. Zo krijgt u bijvoorbeeld dankzij deze cookies de Website in uw eigen taal te zien, zodat u niet bij elk bezoek uw taalvoorkeur moet instellen. En zo zorgen cookies ervoor dat uw bezoek aan deze Flexland website veel vlotter en aangenamer verloopt.

Via cookies kunnen we ook nagaan welke webpagina’s populair zijn en hoeveel tijd u er gemiddeld besteedt tijdens uw bezoek. Een cookie kan ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Door bij te houden wat uw interessegebieden zijn, zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat we via email marketing u enkel informeren over producten of diensten die u zouden kunnen interesseren.

Welke cookies gebruiken we?
Er zijn twee hoofdcategorieën: eerste partij cookies (first party) en derde partijcookies (third party).

Eerste partij cookies worden beheerd door Flexland zelf. Bij een eigen cookie komt het domeinattribuut normaal gezien overeen met het domein in de adresbalk van uw browser.

Derde partijcookies worden door een derde partij beheerd, zodat deze toegang kan hebben tot gegevens over uw surfgedrag.

Deze Flexland website gebruikt de volgende cookies.

 • Verbindingscookies (essentiële cookies)
  Deze cookies zijn nodig om de Website goed te laten werken. Zo zal het verwijderen van deze cookies leiden tot problemen bij het inloggen, het browsen of het invullen van formulieren op de Website.
 • Functionele cookies
  Deze dienen om uw surfervaring aan uw voorkeuren aan te passen. Met deze cookies kunnen we bijvoorbeeld onthouden aan welke taal u de voorkeur geeft en of u bepaalde opties hebt aanvaard, en informatie weergeven die u eerder hebt bekeken op een andere pagina. Zonder deze cookies zou u het gebruiksgemak verliezen dat ze bieden en zou u bepaalde keuzes telkens opnieuw moeten bevestigen bij een nieuw bezoek of het surfen naar een andere pagina.
 • Statistische/analytische cookies
  Deze cookies gebruiken we om het gebruik van de Website te meten. Ze kunnen ons een idee geven van de prestaties en laadtijden van Website en webpagina’s. Deze informatie wordt steeds geanonimiseerd.
 • Advertentiecookies
  Deze worden gebruikt om u content te tonen op basis van het gebruikersprofiel dat we samenstelden.
 • Tracking & Targeting cookies
  Dit zijn cookies van een derde partij die door deze partij opnieuw kunnen worden geraadpleegd. Ze dienen om externe reclamecampagnes van Flexland te linken aan het Websitegebruik en zo de impact van deze campagnes te meten.

 

Persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen?

Uw persoonlijke informatie kan u bekijken en updaten via de “mijn account”-pagina op de Flexland websites. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen. Wel willen we erop wijzen dat we gedurende een bepaalde periode nog eerdere profielinformatie kunnen bijhouden in backups van onze database.

Sluiten van uw account

Als gebruiker heeft u het recht om uw account te laten schrappen.

Uw account kan u niet afsluiten via de Flexland websites. Indien u wenst dat we uw account volledig afsluiten, gelieve hiervoor contact op te nemen via [email protected] waarna we het nodige zullen doen.

Na het afsluiten kunnen wij echter bepaalde gegevens die door u werden bijgedragen bewaren, als wij van mening zijn dat deze nodig kunnen zijn voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens, account recovery, etc… of om fraude of misbruik te voorkomen of indien vereist door de wet.

Privacy klachten

De GDPR wetgeving bepaalt dat elke gebruiker het recht heeft om op verzoek en zonder kosten zijn bezwaar kenbaar te maken aan het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Elk verzoek kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected].

De Gebruiker kan Flexland vragen om toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens uit onze database alsook kan hij vragen deze te verwijderen door het sturen van een brief – met een kopie van de identiteitskaart – naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op één van volgende adressen :

 • Flexland, Minervum 7097, 4817 ZK Breda, Nederland.

Flexland zal zorg dragen om elk verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

Veiligheid

Beveiliging
Flexland doet alle redelijke inspanningen om de servers, applicaties en databases te verzekeren en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, door het gebruik van fysieke, administratieve en technologische maatregelen ter bescherming van de aanwezige gegevens.

Wanneer u een account creëert op de Flexland websites, kiest u een wachtwoord om uw account mee te beveiligen. Een wachtwoord is slechts zo sterk zoals u het zelf maakt : u zou een uniek wachtwoord moeten kiezen en dit veilig bewaren. U kan het wachtwoord wijzigen zo vaak als u wil via de “paswoord wijzigen”-pagina die u onder het “mijn account”-menu terugvindt.

Gevoelige gegevens, zoals creditcardgegevens, worden beschermd door SSL-encryptie wanneer deze wordt uitgewisseld tussen uw webbrowser en de Flexland websites.

Flexland authoriseert enkel toegang tot uw persoonlijke informatie aan diegenen die behoefte hebben aan persoonlijke informatie om uw account te beheren, verbeteren en te onderhouden en aan diegenen die u informatie over producten en diensten moeten kunnen verstrekken.

Helaas kan niemand 100% veiligheid garanderen. In het geval van bijzondere bezorgdheid over de veiligheid over bepaalde persoonlijke informatie, is het aan de gebruiker om te beslissen deze informatie niet via het internet beschikbaar te stellen.

Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw login informatie te beschermen. Houd er rekening mee dat e-mails en instant messaging en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers van Flexland niet versleuteld zijn en wij ten zeerste verzoeken u om geen vertrouwelijke informatie via deze weg te communiceren.

Andere websites

de Flexland websites kunnen links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Bij het klikken op één van deze links bezoekt de gebruiker een andere website of internetbron die persoonlijke informatie kan verzamelen onder andere door middel van cookies of andere technologieën. Flexland is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor, of de controle over die andere websites of internetbronnen en hun verzameling persoonlijke gegeven en het gebruik en de openbaarmaking ervan. Flexland raadt gebruikers aan om het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te lezen en te begrijpen hoe ze informatie verzamelen en ermee omgaan.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons steeds contacteren door een email met uw vragen te sturen aan [email protected].